Itt jársz:

Keresés

Facebook-oldal

Közzétételi lista


Az intézmény adatai:

OM azonosító: 101 545

Működési engedély szám: BP/1009/14497-10/2016., Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott

Gyakorlatos színész szakképzés OKJ száma: 54 212 03

Gyakorlatos színész szakképzés szakmairány: Bábszínész, Színházi- és filmszínész

Színész szakképesítés - ráépülés

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.

Működési területe: országos beiskolázású iskola.

Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény.

Az intézmény alaptevékenysége:

       a. alapfokú művészetoktatás; TEAOR száma: 8520'08

       b. szakközépiskolai szakmai oktatás; TEAOR száma: 8532'08

Az intézmény munkarendje: nappali (alapfokú művészetoktatás, szakképzés).

Az iskola fenntartója: „Ab esse ad posse” – a létezőből a lehetségesbe – a jövő iskolájáért Alapítvány

                                        Fenntartó székhelye: 1031 Budapest, Keve u. 39. mfsz. 5.

 

Az intézmény dokumentumai:

Alapító okirat (intézményi) 

Pedagógiai program (nevelési rész)

Alapfok helyi tanterve

Szakképzés szakmai programja

Szakképzés felvételi tájékoztatója

Szervezeti és működési szabályzat 

Házirend 

Éves munkaterv 

Éves beszámoló

Tantárgyfelosztások (telephelyenként)

Fenntartó által engedélyezett indítható csoportok száma

Fenntartói ellenőrzések

A térítési díj és a tandíj megállapításának szabályai

 

csoportokOrszágos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel, megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Győr

VMG

 

Intézményi ellenőrzések:

 

2013. november 20.: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya

A vizsgálat megállapításai:

1. A győri telephely megnevezése nincs összhangban a jogszabályi rendelkezésekkel.

2. Az intézmény címtáblája nem található az épület homlokzatán.

3. A feladatellátásra rendelkezésre álló helyiségek bérleti szerződését egy tanévre kötötték.

A jogsértéseket 2014. szeptember 24-ével sikerült megszűntetni.

2014. június 23 – 27.: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának fenntartó törvényességi ellenőrzése a győri telephelyre vonatkozóan helyszíni ellenőrzése VI., VIII., IX., XI. kerületi telephelyek vonatkozásában 2013. 10. 01 -12. 31. időszakban

A vizsgálat megállapításai:

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgált támogatások:

- elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint

- jogszerű felhasználásának követelményei az ellenőrzött időszakban biztosítottak voltak

 

2014. november 12.: Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya fenntartó törvényességi ellenőrzése a szentesi telephelyre vonatkozóan

A vizsgálat megállapításai:

A helyszíni ellenőrzés során a vizsgált dokumentumok alapján jogsértést nem tártak fel (…), a hatósági ellenőrzés további intézkedés megtétele nélkül lezárul.

 

2015. április Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgya:

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 160. § a), h), j) pontjai alapján – a nevelési – oktatási intézmény fenntartójának a tevékenység folytatásához való jogának, a köznevelési intézmény vezetője alkalmazási és kinevezési feltételeinek, valamint a fenntartói döntések meghozatalakor előírt egyeztetési kötelezettség betartásának ellenőrzése, vizsgálata.

Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya „ ... a törvényességi ellenőrzési eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszüntette."

 

2016. február 2-án a Csongrád Megyei Kormányhivatal tartott fenntartói törvényességi ellenőrzést,
amelynek keretében az intézményt érintő összes dokumentumot, valamint fenntartói szabályzatot, jegyzőkönyvet, határozatot, döntést átvizsgálták. 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal  a KIMI „…Csongrád megyében működő feladatellátási helye fenntartójának törvényességi ellenőrzésével kapcsolatban indult eljárást megszüntette…”, mivel „…az eljárás folytatására okot adó körülmény nem áll fenn…”.

2016. november 9.: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya fenntartó törvényességi ellenőrzése 

a győri telephelyre vonatkozóan. Az eljáró szerv megállapításai:

"A Kormányhivatal a lefolytatott törvényességi ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a Fenntartó a vizsgált időszakban az általa fentartott győri telephely vonatkozásában a  jogszabályi előírásokat betartva működteti intézményét, a Kormányhivatal jogszabálysértést nem tárt fel, ezárt a törvényességi ellenőrzést jelen jegyzőkönyvvel lezárja."

MÁK ellenőrzés

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága 2017. december 18-án és 19-én iskolánk budapesti telephelyeit illetően az állami támogatások igénylésének alapját képező mutatószámok megalapozottságát vizsgálta helyszíni ellenőrzés keretében. Az ellenőrzött időszak 2016. szeptember 1 és december 31.-e közötti időszak volt.
Összességében az ellenőrzés megállapításai alapján a vizsgált jogcímek és intézmény tekintetében a Fenntartó terhére a vizsgált időszakra összességében 379.928 Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg.

Törvényességi ellenőrzés

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának Hatósági és Oktatási Osztálya 2018. január hónap 23-án törvényességi ellenőrzést tartott.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az „Ab esse ad posse" – a létezőből a lehetségesbe – a jövő iskolájáért Alapítvány az általa fenntartott Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnáziumot az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának képviseletében eljáró állami tisztviselők az ellenőrzés során a vizsgált dokumentumok alapján jogsértést nem tártak fel, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 101. § (2) bekezdése alapján a hatósági ellenőrzés további intézkedés megtétele nélkül lezárult.

 

 A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2018.november 6-án törvényességi ellenőrzést tartott iskolánk Győri telephelyén.
Az eljáró szerv megállapításai a következők voltak: "A Hivatal a lefolytatott törvényességi ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a Fenntartó a vizsgált időszakban a jogszbályi előírásokat betartva működteti intézményét, a Hivatal jogszabálysértést nem tárt fel, ezért a törvényességi ellenőrzést jelen jegyzőkönyvvel lezárja."

 

A fenntartó dokumentumai:

Alapító okirat (fenntartói) 

Egyszerűsített beszámoló

Közlemény az átutalt összegekről

 

 

 

Copyright © 2013 Keserű Imre